Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2011/12:AU11

Förbud mot könsdiskriminerande försäkringar (AU11)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Diskrimineringslagen har ett allmänt förbud mot könsdiskriminering vid tillhandahållande av försäkringstjänster. Detta förbud ersätts nu med ett särskilt förbud mot att ha olika försäkringspremier och ersättningar för kvinnor och män om skillnaderna grundas på beräkningar där kön har använts som en faktor. Lagändringen börjar gälla den 21 december 2012, och kravet på könsneutrala beräkningar ska gälla nya försäkringsavtal efter denna tidpunkt.

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska omfattas av svensk diskrimineringslagstiftning. Regeringen ska skyndsamt återkomma till riksdagen med ett lagförslag. Riksdagen menar att frågan om bristande tillgänglighet som en diskrimineringsgrund redan har utretts. Det finns inte anledning att ytterligare fördröja en lagreglering på området. En avgörande förutsättning är, enligt riksdagen, att reformen införs på ett samhällsekonomiskt ansvarsfullt sätt.

Datum för beslutet: 14 juni 2012
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Tillkännagivande om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag om förbud mot diskriminering på grund av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2010/11:A237, 2010/11:A238, 2010/11:A298, 2010/11:A311, 2010/11:A316, 2010/11:A410, 2010/11:A421, 2010/11:A422 yrkande 1, 2011/12:C245 yrkande 1, 2011/12:A214, 2011/12:A274 yrkande 1, 2011/12:A278 yrkande 1, 2011/12:A282, 2011/12:A285, 2011/12:A309 yrkande 1, 2011/12:A316, 2011/12:A348 och 2011/12:A350 yrkande 1. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2011/12:AU11 (pdf, 1 MB)
Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster (prop. 2011/12:122) och en motion väckt med anledning av propositionen. I betänkandet behandlas också 67 motionsyrkanden om diskriminering och vissa relaterade frågor från den allmänna motionstiden hösten 2010 respektive 2011.

I propositionen föreslås att det generella undantaget i diskrimineringslagen (2008:567) från förbudet mot diskriminering som har samband med kön vid tillhandahållande av försäkringstjänster tas bort. I stället ska det införas ett särskilt förbud mot att ha olika försäkringspremier och ersättningar för kvinnor och män om skillnaderna grundas på beräkningar där kön har använts som en faktor.

Lagändringarna föreslås
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

46 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-04-26
Justering: 2012-05-31
Betänkande publicerat: 2012-06-05
Trycklov: 2012-06-04
Reservationer 15
Betänkande 2011/12:AU11
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-13
4

Beslut

Beslut: 2012-06-14
16 förslagspunkter, 13 acklamationer, 3 voteringar