Digitalisering av grundkartor och detaljplaner

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU28

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 23 maj 2018

Nästa händelse: Beslut 23 maj 2018

Utskottets förslag

Enhetlig digitalisering av grundkartor och detaljplaner (CU28)

Arbetet med att ta fram grundkartor, detaljplaner och planbestämmelser har blivit alltmer digitaliserat. Samtidigt saknas enhetliga standarder för detta arbete, vilket bland gör det svårare med sammanslagning av olika gällande detaljplaner. Att ha enhetliga standarder är också viktigt för att underlätta informationen mellan olika myndigheter. Civilutskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i plan- och bygglagen. Det innebär att regeringen, eller den regeringen utser, ska få bestämma regler om standarder för utformning av grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar. Ändringarna i lagen ska börja gälla den 1 juli 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-27
Justering: 2018-04-26
Trycklov: 2018-04-30
Betänkande 2017/18:CU28

Enhetlig digitalisering av grundkartor och detaljplaner (CU28)

Arbetet med att ta fram grundkartor, detaljplaner och planbestämmelser har blivit alltmer digitaliserat. Samtidigt saknas enhetliga standarder för detta arbete, vilket bland gör det svårare med sammanslagning av olika gällande detaljplaner. Att ha enhetliga standarder är också viktigt för att underlätta informationen mellan olika myndigheter. Civilutskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i plan- och bygglagen. Det innebär att regeringen, eller den regeringen utser, ska få bestämma regler om standarder för utformning av grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar. Ändringarna i lagen ska börja gälla den 1 juli 2018.

Förslagspunkter

1. Digitalisering av grundkartor och detaljplaner

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:132.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-16
Debatt i kammaren: 2018-05-17
4

Beslut

Beslut: 2018-05-23
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Digitalisering av grundkartor och detaljplaner

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:132.