Civilutskottets betänkande i anledning av motioner angående samhällets markpolitik m.m.

Civilutskottets betänkande 1971:CU11

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse:  

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut