Civilutskottets betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställningar om anslag för budgetåret 1971/72 till lokala skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna jämte motion

Civilutskottets betänkande 1971:CU10

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse:  

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut