Civila samhället inklusive trossamfund

Kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU15

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 24 april 2019

Nästa händelse: Bordläggning 23 april 2019

Utskottets förslag

Nej till motioner om civila samhället och trossamfund (KrU15)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2018 inom området civila samhället och trossamfund.

Motionsförslagen handlar bland annat om stöd till trossamfund, samordning av interreligiösa råd, bidrag till det civila samhället, förenklade regler för administration, hinder för engagemang, att sprida goda exempel, civilsamhället och integration, säkerhet i lokaler, äldres ensamhet, ideella föreningar och konkurrensrätten samt allmänna samlingslokaler. Skälen till att utskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till förslagen är främst att utredningar samt annat arbete pågår med frågorna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-26
Justering: 2019-04-11
Trycklov: 2019-04-15
Reservationer 15
Betänkande 2018/19:KrU15

Nej till motioner om civila samhället och trossamfund (KrU15)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2018 inom området civila samhället och trossamfund.

Motionsförslagen handlar bland annat om stöd till trossamfund, samordning av interreligiösa råd, bidrag till det civila samhället, förenklade regler för administration, hinder för engagemang, att sprida goda exempel, civilsamhället och integration, säkerhet i lokaler, äldres ensamhet, ideella föreningar och konkurrensrätten samt allmänna samlingslokaler. Skälen till att utskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till förslagen är främst att utredningar samt annat arbete pågår med frågorna.

Förslagspunkter

1. Stöd till trossamfund m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:440 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) yrkandena 3, 5 och 7-9,

2018/19:443 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD) yrkandena 1-4,

2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 22,

2018/19:1008 av Boriana Åberg (M) och

2018/19:1332 av Boriana Åberg (M).

Reservation 1 (SD)

2. Nationell samordning av interreligiösa råd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:411 av Hans Eklind (KD).

Reservation 2 (KD)

3. Muslimska brödraskapet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:440 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (SD)

4. Bidrag till organisationer som sanktionerar hedersrelaterad brottslighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 60.

Reservation 4 (M, KD)

5. Bidrag till det civila samhället m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:530 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) yrkandena 1 och 3,

2018/19:1282 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD),

2018/19:1819 av Jan Ericson (M),

2018/19:2259 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 1,

2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 12,

2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 3,

2018/19:2926 av Roger Haddad (L) och

2018/19:2967 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD) yrkande 4.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (L)

6. Granskningsgrupp som stöd inför utbetalningar av skattemedel till civilsamhället

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2802 av Markus Wiechel (SD).

7. Förenklade regler för administration m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:403 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkandena 1, 3 och 4,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 23 och

2018/19:2690 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 9 (V)
Reservation 10 (KD)

8. Hinder för engagemang

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:403 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 11 (V)

9. Sprida goda exempel på samverkan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 12 (M)

10. Civilsamhällets bidag till integration

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 11.

Reservation 13 (C)

11. Säkerhet i lokaler

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 17.

Reservation 14 (C)

12. Förutsättningar för föreningslivet att bryta äldres ensamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2182 av Eva Lindh m.fl. (S).

13. Ideella föreningar och konkurrensrätten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:403 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 15 (V)

14. Bättre stöd till samlingslokalhållarna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2387 av Mikael Larsson (C).

15. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:403 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkandena 2 och 6,

2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkandena 9 och 10,

2018/19:2690 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 1, 2, 8 och 14,

2018/19:2735 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 20,

2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD) yrkande 17 och

2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 2.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-23
Debatt i kammaren: 2019-04-24
4

Beslut

Beslut: 2019-04-24
15 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stöd till trossamfund m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:440 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) yrkandena 3, 5 och 7-9,

2018/19:443 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD) yrkandena 1-4,

2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 22,

2018/19:1008 av Boriana Åberg (M) och

2018/19:1332 av Boriana Åberg (M).

Reservation 1 (SD)

2. Nationell samordning av interreligiösa råd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:411 av Hans Eklind (KD).

Reservation 2 (KD)

3. Muslimska brödraskapet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:440 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (SD)

4. Bidrag till organisationer som sanktionerar hedersrelaterad brottslighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 60.

Reservation 4 (M, KD)

5. Bidrag till det civila samhället m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:530 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) yrkandena 1 och 3,

2018/19:1282 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD),

2018/19:1819 av Jan Ericson (M),

2018/19:2259 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 1,

2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 12,

2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 3,

2018/19:2926 av Roger Haddad (L) och

2018/19:2967 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD) yrkande 4.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (L)

6. Granskningsgrupp som stöd inför utbetalningar av skattemedel till civilsamhället

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2802 av Markus Wiechel (SD).

7. Förenklade regler för administration m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:403 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkandena 1, 3 och 4,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 23 och

2018/19:2690 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 9 (V)
Reservation 10 (KD)

8. Hinder för engagemang

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:403 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 11 (V)

9. Sprida goda exempel på samverkan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 12 (M)

10. Civilsamhällets bidag till integration

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 11.

Reservation 13 (C)

11. Säkerhet i lokaler

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 17.

Reservation 14 (C)

12. Förutsättningar för föreningslivet att bryta äldres ensamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2182 av Eva Lindh m.fl. (S).

13. Ideella föreningar och konkurrensrätten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:403 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 15 (V)

14. Bättre stöd till samlingslokalhållarna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2387 av Mikael Larsson (C).

15. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:403 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkandena 2 och 6,

2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkandena 9 och 10,

2018/19:2690 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 1, 2, 8 och 14,

2018/19:2735 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 20,

2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD) yrkande 17 och

2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 2.