Civila samhället inklusive trossamfund

Kulturutskottets betänkande 2017/18:KrU3

Planerat beslutsdatum: 19 april 2018

Nästa händelse: Beredning 8 mars 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-08
Justering: 2018-03-27
Trycklov: 2018-04-04
Betänkande 2017/18:KrU3
3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-18
Debatt i kammaren: 2018-04-19
4

Beslut

Beslut: 2018-04-19