Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU15

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 7 juni 2018

Nästa händelse: Justering 29 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-15
Justering: 2018-05-29
Trycklov: 2018-06-01
Betänkande 2017/18:CU15
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-05
Debatt i kammaren: 2018-06-07
4

Beslut

Beslut: 2018-06-07