Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Biologisk mångfald

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU11

Nej till motioner om biologisk mångfald (MJU11)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015/16 om biologisk mångfald. Motionerna handlade om strategin för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, genmanipulerade organismer och frågor som har koppling till rovdjurspolitiken. Vissa motioner tog upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden och behandlades därför förenklat.

Datum för beslutet: 16 mars 2016
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:MJU11 (pdf, 401 kB)
Sammanfattning
Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2015/16 om biologisk mångfald. Motionsyrkandena handlar bl.a. om strategin för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, genmanipulerade organismer och frågor med koppling till rovdjurspolitiken. Vissa motionsyrkanden tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden och dessa behandlas därför förenklat i ett särskilt avsnitt.
I betänkandet finns sex reservationer (M, SD, C, V, L, KD).
Behandlade förslag
Cirka 50 yrkanden i motioner från den allmänna motionstiden 2015/16.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Biologisk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

23 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-01-26
Justering: 2016-02-23
Trycklov: 2016-02-29
Reservationer 6
Betänkande 2015/16:MJU11
3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-08
Debatt i kammaren: 2016-03-09
4

Beslut

Beslut: 2016-03-16
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 4 voteringar