Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Bidrag för glasögon till barn och unga

Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU4

Barn och unga ska kunna få bidrag för glasögon (SoU4)

Pengar till glasögon för barn och unga

Riksdagen har bestämt att
landstingen måste ge pengar i bidrag
till glasögon och kontakt-linser
för barn och unga mellan 8 och 19 år.

Det gäller barn som bor i landstinget.
Det gäller även barn i familjer
som söker asyl
och barn som kommer ensamma
till Sverige för att få skydd här.
Det gäller dessutom barn som är i Sverige
utan lov att få vara här.

De nya reglerna börjar att gälla den 1 mars 2016.

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Landstingen ska bli skyldiga att lämna bidrag för glasögon eller kontaktlinser till vissa barn och unga mellan 8 och 19 år.

Den nya lagen omfattar barn till vilka landstingen är skyldiga att erbjuda hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen. Även barn i familjer som söker asyl, ensamkommande flyktingbarn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd ska innefattas. I dag ger alla landsting bidrag för standardglasögon till barn i åldern 0-7 år.

Regeringen ska få bestämma bland annat hur stort bidraget ska få vara och vad som gäller för återbetalning.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagen börjar att gälla den 1 mars 2016.

Datum för beslutet: 3 februari 2016
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:SoU4 (pdf, 394 kB)
Sammanfattning
Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om bidrag för glasögon till vissa barn och unga, med de två rättelser som utskottet föreslår.
Den nya lagen som utskottet tillstyrker innebär att det införs en skyldighet för landstingen att lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år och som omfattas av landstingens skyldighet att erbjuda hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen. Detsamma ska gälla den som erbjuds hälso- och sjukvård med stöd av lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Vidare innebär lagen att regeringen får meddela föreskrifter om bidragets storlek, om övriga villkor för bidraget
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-01-21
Justering: 2016-01-28
Trycklov: 2016-01-29
Reservationer 7
Betänkande 2015/16:SoU4
3

Debatt

Bordläggning: 2016-02-02
Debatt i kammaren: 2016-02-03
4

Beslut

Beslut: 2016-02-03
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar