Beskattning av företag, kapital och fastighet

Skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2013

Beslut

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastigheter (SkU17)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om beskattning av företag, kapital och fastigheter. Man hänvisar bland annat till arbete som redan pågår inom företags- och kapitalbeskattningen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

62 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-31
Justering: 2013-03-05
Betänkande publicerat: 2013-03-12
Trycklov: 2013-03-11
Reservationer 9
Betänkande 2012/13:SkU17

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastigheter (SkU17)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om beskattning av företag, kapital och fastigheter. Utskottet hänvisar bland annat till arbete som redan pågår inom företags- och kapitalbeskattningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-20
4

Beslut

Beslut: 2013-03-21
15 förslagspunkter, 10 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 mars 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Företagande och investeringar, allmänna frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk303, 2012/13:Sk311, 2012/13:Sk342, 2012/13:Sk350, 2012/13:Sk375, 2012/13:Sk427, 2012/13:Sk432 yrkandena 1 och 2, 2012/13:N211 yrkande 3 och 2012/13:N400 yrkande 8.

Reservation 1 (MP)

2. Preliminärskatteavdrag på kapitalinkomster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Sk227.

3. Utdelning och kapitalvinster till delägare i fåmansföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk223, 2012/13:Sk263 yrkande 1, 2012/13:Sk332 yrkandena 1 och 2, 2012/13:Sk387 och 2012/13:Sk411 yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S850027
M910016
MP24001
FP16008
C21002
SD19001
V01702
KD15004
PP0000
-0000
Totalt27117061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Kapitalvinst vid fastighetsförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk354, 2012/13:Sk368, 2012/13:Sk391, 2012/13:Sk393 yrkandena 1 och 2 samt 2012/13:Sk401.

5. Skatt på finansiella transaktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Fi298 yrkande 3.

6. Fastighetsskatt på elproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Fi274 av Hans Ekström (S),
2012/13:Fi292 av Saila Quicklund och Eva Lohman (båda M),
2012/13:Sk329 av Mikael Oscarsson (KD),
2012/13:Sk346 av Katarina Brännström (M),
2012/13:Sk409 av Per Åsling (C),
2012/13:Sk423 av Emil Källström (C),
2012/13:N253 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 5 och
2012/13:N344 av Josef Fransson och Thoralf Alfsson (båda SD) yrkande 3.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S850027
M910016
MP24001
FP16008
C21002
SD01901
V16102
KD15004
PP0000
-0000
Totalt26820061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Uttagsbeskattning av vindkraftskooperativ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk260, 2012/13:N253 yrkande 6, 2012/13:N300 yrkande 5 och 2012/13:N366 yrkande 14.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S085027
M900017
MP02401
FP16008
C21002
SD19001
V01702
KD15004
PP0000
-0000
Totalt161126062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Tonnageskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk258, 2012/13:Sk278, 2012/13:Sk280, 2012/13:Sk285, 2012/13:Sk325, 2012/13:T222 yrkande 4, 2012/13:T248 yrkande 8, 2012/13:T356 yrkande 3, 2012/13:T410 yrkande 1, 2012/13:T477 yrkande 48 och 2012/13:T509 yrkande 10.

Reservation 5 (S, V)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S018427
M900017
MP23011
FP16008
C21002
SD01901
V01162
KD15004
PP0000
-0000
Totalt1652110162

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Stiftelser med allmännyttiga ändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Sk359.

10. Konstinköp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Sk360.

11. Avdrag för sponsring och forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk262, 2012/13:Sk292, 2012/13:Sk300, 2012/13:Sk410 och 2012/13:N210 yrkande 2.

Reservation 7 (V)

12. Enskild näringsidkares personliga friskvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Sk259.

13. Boendebeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk215, 2012/13:Sk433, 2012/13:Sk435, 2012/13:C353 yrkande 2, 2012/13:C362 yrkande 1, 2012/13:C388 yrkande 2, 2012/13:C400 yrkande 25 och 2012/13:C421 yrkande 2.

Reservation 8 (S, MP, V)
Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S085027
M910016
MP02401
FP16008
C21002
SD10181
V11602
KD15004
PP0000
-0000
Totalt1451251861

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Äkta och oäkta bostadsrättsföreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Sk395.

15. Avskrivning av flyttbara bostadshus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk287 och 2012/13:Sk335.