Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013

Utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2014

Beslut

EU:s verksamhet under 2013 (UU10)

Regeringen har lämnat en skrivelse om EU:s verksamhet under 2013. Skrivelsen tar upp EU:s utveckling och förbindelser med andra länder, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens olika institutioner. I sin behandling av skrivelsen har utrikesutskottet valt att särskilt uppmärksamma nio teman: utvidgningsprocessen, EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, ekonomiska och finansiella frågor, rättsliga och inrikes frågor, sysselsättning och socialpolitik, jordbruks- och fiskepolitik, miljö- och energifrågor, EU:s institutioner samt utbildning, kultur och idrott.

Riksdagen gjorde också ett tillkännagivande till regeringen som rör den svenska kollektivavtalsmodellen. Löneförhållanden i Sverige bör inte regleras genom beslut på EU-nivå. Reglerna som omger de svenska kollektivavtalen måste bli starkare, anser riksdagen. Därmed sa riksdagen delvis ja till en motion från Socialdemokraterna.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om samarbetet inom EU.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen avslår motionerna. Skrivelse 2013/14:115 läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll reservation 28 under punkten 13, i övrigt utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-03
Justering: 2014-04-29
Betänkande publicerat: 2014-05-02
Trycklov: 2014-04-30
Reservationer 39
Betänkande 2013/14:UU10

EU:s verksamhet under 2013 (UU10)

Regeringen har lämnat en skrivelse om EU:s verksamhet under 2013. Skrivelsen tar upp EU:s utveckling och förbindelser med andra länder, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens olika institutioner. I sin behandling av skrivelsen har utrikesutskottet valt att särskilt uppmärksamma nio teman: utvidgningsprocessen, EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, ekonomiska och finansiella frågor, rättsliga och inrikes frågor, sysselsättning och socialpolitik, jordbruks- och fiskepolitik, miljö- och energifrågor, EU:s institutioner samt utbildning, kultur och idrott. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till de motioner som lämnats med anledning av skrivelsen. Dessutom föreslår utskottet att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om samarbetet inom EU.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-05-09
4

Beslut

Beslut: 2014-05-27
21 förslagspunkter, 14 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 maj 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvidgning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U12 yrkandena 6 och 7, 2013/14:U203 yrkande 15 och 2013/14:U303 yrkande 67.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M98009
MP20005
FP21003
C19004
SD01604
V00190
KD19000
Totalt279161935

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Utrikes- och säkerhetspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U11 yrkandena 2 och 12, 2013/14:U12 yrkandena 8, 10 och 12-14, 2013/14:U203 yrkandena 6 och 10-12, 2013/14:U303 yrkandena 68, 69, 71 och 72, 2013/14:U316 yrkande 48 och 2013/14:Sf392 yrkandena 14 och 15.

Reservation 3 (S)
Reservation 4 (MP)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M98009
MP01195
FP21003
C19004
SD00164
V00190
KD19000
Totalt1571035435

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Västsahara

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:U221 yrkande 7.

Reservation 7 (MP, SD, V)

4. Nationell säkerhet och försvarsindustrifrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U11 yrkande 23 och 2013/14:U12 yrkande 11.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (V)

5. Ekonomi och finans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U12 yrkandena 3-5, 16-19 och 28 samt 2013/14:U13 yrkandena 1 och 3.

Reservation 11 (MP)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M98009
MP00205
FP21003
C19004
SD01604
V00190
KD19000
Totalt259163935

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Skatt på finansiella transaktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U11 yrkande 4, 2013/14:U12 yrkande 20 i denna del och 2013/14:U13 yrkandena 2 och 9.

Reservation 14 (S)
Reservation 15 (MP)
Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (V)

7. Mervärdesskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U11 yrkandena 5 och 6 samt 2013/14:U12 yrkande 20 i denna del.

Reservation 18 (S, MP, V)
Reservation 19 (SD)

8. Internationell skatteflykt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:U11 yrkandena 7-11.

Reservation 20 (S, MP, V)

9. Asyl, migration och visering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U12 yrkandena 23 och 24 samt 2013/14:U13 yrkandena 10-12 och 14.

Reservation 21 (MP, V)
Reservation 22 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M98009
MP02005
FP21003
C19004
SD00164
V01900
KD19000
Totalt259391635

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:U11 yrkandena 3 och 17.

Reservation 23 (S, MP, V)

11. Schengensamarbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U11 yrkande 13, 2013/14:U12 yrkandena 21 och 22 samt 2013/14:U13 yrkande 15.

Reservation 24 (S, MP, V)
Reservation 25 (SD)

12. Sysselsättningspolitik, arbetsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:U11 yrkandena 16 och 18-20.

Reservation 26 (S)
Reservation 27 (V)

13. Kollektivavtal

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:U11 yrkande 21.

Reservation 28 (S, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (S, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M970010
MP02005
FP21003
C19004
SD01604
V01900
KD19000
Totalt156157036

Beslut: Kammaren biföll reservation 28


14. Jordbrukspolitiska frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U11 yrkande 14, 2013/14:U12 yrkandena 15, 33 och 34 samt 2013/14:U13 yrkandena 4 och 5.

Reservation 29 (S)
Reservation 30 (MP)
Reservation 31 (SD)
Reservation 32 (V)

15. Närings- och industripolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:U11 yrkande 22.

16. Miljö-, energi- och klimatpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U11 yrkande 15 i denna del, 2013/14:U12 yrkandena 35-39 och 2013/14:U13 yrkandena 6-8.

Reservation 33 (S)
Reservation 34 (MP)
Reservation 35 (SD)
Reservation 36 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 34 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010111
M98009
MP02005
FP21003
C19004
SD00164
V00190
KD19000
Totalt1572013636

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Trafikfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:U12 yrkandena 29-32.

Reservation 37 (SD)

18. EU:s institutioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U306 yrkande 58, 2013/14:U11 yrkande 1, 2013/14:U12 yrkandena 1, 2 och 9, 2013/14:U13 yrkandena 13 och 16-18 samt 2013/14:U303 yrkandena 66 och 70.

Reservation 38 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 38 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M98009
MP20005
FP21003
C19004
SD01604
V19000
KD19000
Totalt29816035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


19. Utbildnings- och kulturfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:U12 yrkandena 25-27, 40 och 41.

Reservation 39 (SD)

20. Övriga motioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U231, 2013/14:U243 yrkande 1 och 2013/14:U297 yrkande 5.

21. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2013/14:115 till handlingarna.