Behandlingen av riksdagens skrivelser

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU21

Planerat beslutsdatum: 18 juni 2019

Nästa händelse: Beredning 25 april 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-25
Justering: 2019-06-04
Trycklov: 2019-06-07
Betänkande 2018/19:KU21
3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-14
Debatt i kammaren: 2019-06-17
4

Beslut

Beslut: 2019-06-18