Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

Civilutskottets betänkande 2013/14:CU34

Strängare kontroller av gode män och förvaltare (CU34)

Kontrollen av att personer som ska utses till gode män eller förvaltare är lämpliga skärps. En god man eller förvaltare kan företräda en annan persons intressen om den personen av någon anledning, exempelvis sjukdom eller hög ålder, inte kan sköta sina egna angelägenheter.

Om den som behöver en god man eller förvaltare har föreslagit en person för uppdraget ska denna person som regel utses, om lämplighetskraven är uppfyllda och han eller hon vill åta sig uppdraget. Lämpligheten ska kontrolleras i så stor utsträckning som det behövs. Kommunernas överförmyndare ska ansvara för att gode män och förvaltare får den utbildning de behöver.

För att det ska finnas tillräckligt många gode män och förvaltare förbättras också deras villkor. Ett exempel på det är att den som är god man eller förvaltare ska kunna lämna sitt uppdrag även om en ersättare inte har utsetts, exempelvis vid hot eller våld.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Datum för beslutet: 25 juni 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:CU34 (pdf, 1 MB)
Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:225 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare och tre motioner som väckts med anledning av propositionen.
I propositionen föreslår regeringen ändringar i föräldrabalken som innebär bl.a. följande. Den person som den enskilde önskar bli företrädd av ska i regel utses till ställföreträdare, och kontrollen av att de som föreslås som ställföreträdare är lämpliga för uppdraget ska skärpas. Överförmyndaren ska erbjuda gode män och förvaltare utbildning. Gode män och förvaltare ska ges en lagreglerad rätt att kunna lämna sitt uppdrag trots att någon ersättare ännu inte har utsetts, exempelvis vid hot eller våld. Ett dödsbo efter en god man eller förvaltare ska kunna få lättnad i sin skyldighet att redovisa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-05-13
Justering: 2014-06-12
Betänkande publicerat: 2014-06-12
Trycklov: 2014-06-12
Reservationer 8
Betänkande 2013/14:CU34

Strängare kontroller av gode män och förvaltare (CU34)

Kontrollen av att personer som ska utses till gode män eller förvaltare är lämpliga ska skärpas. Det föreslår regeringen. En god man eller förvaltare kan företräda en annan persons intressen om den personen av någon anledning, exempelvis sjukdom eller hög ålder, inte kan sköta sina egna angelägenheter.

Om den som behöver en god man eller förvaltare har föreslagit en person för uppdraget ska denna person som regel utses, om lämplighetskraven är uppfyllda och han eller hon vill åta sig uppdraget. Lämpligheten ska kontrolleras i så stor utsträckning som det behövs. Kommunernas överförmyndare ska ansvara för att gode män och förvaltare får den utbildning de behöver.

För att det ska finnas tillräckligt många gode män och förvaltare ska också deras villkor förbättras. Ett exempel på det är att den som är god man eller förvaltare ska kunna lämna sitt uppdrag även om en ersättare inte har utsetts, exempelvis vid hot eller våld.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-06-24
4

Beslut

Beslut: 2014-06-25
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i föräldrabalken,
2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
3. lag om ändring i lagen (2014:000) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659).

2. Översyn av lagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 1 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010309
M100007
MP02203
FP24000
C20003
SD18002
V00172
KD15004
Totalt1771251730

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Val av god man och förvaltare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S103009
M100007
MP22003
FP24000
C20003
SD00182
V01702
KD15004
Totalt284171830

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Utbildning för gode män och förvaltare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 4 (SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M100007
MP22003
FP24000
C20003
SD01802
V01702
KD15004
Totalt28335031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Bättre möjlighet att avsluta ett uppdrag som god man och förvaltare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 5 (V)

6. Ersättning för försäkringskostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 6 (V)

7. Ersättning till gode män och förvaltare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S103009
M100007
MP22003
FP24000
C20003
SD01802
V17002
KD15004
Totalt30118030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Överförmyndarens verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 8 (V)