Barn och föräldrar m.m.

LUs betänkande 2004/05:LU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 februari 2005

Beslut

Motioner om barn och föräldrar (LU10)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om barn och föräldrar. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om vårdnad, umgänge, underhåll, förfarandet i vårdnads- och umgängesmål, förmyndare och god man, skuldsatta barn, faderskap, adoption och assisterad befruktning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

53 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-11-25
Justering: 2005-01-25
Betänkande publicerat: 2005-01-31
Trycklov: 2005-01-31
Reservationer 21
Betänkande 2004/05:LU10

Motioner om barn och föräldrar (LU10)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om barn och föräldrar. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om vårdnad, umgänge, underhåll, förfarandet i vårdnads- och umgängesmål, förmyndare och god man, skuldsatta barn, faderskap, adoption och assisterad befruktning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-02-09
4

Beslut

Beslut: 2005-02-10
21 förslagspunkter, 14 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hänsynen till barnets bästa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L253, 2004/05:L264, 2004/05:L293 yrkandena 3-5 och 10, 2004/05:L364 och 2004/05:A321 yrkande 9.

Reservation 1 (fp)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m45019
c16015
fp20406
kd230010
v20225
mp01502
-0001
Totalt205156465

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Vårdnaden vid våld inom familjen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L218, 2004/05:L265 yrkandena 1 och 2, 2004/05:L283 yrkandena 1 och 2, 2004/05:L285 och 2004/05:So512 yrkande 11.

3. Automatisk gemensam vårdnad om barn för ogifta föräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L288.

4. Fler än två vårdnadshavare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L272, 2004/05:L276, 2004/05:L362 yrkande 2 och 2004/05:U257 yrkande 22.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m46009
c16015
fp40107
kd230010
v02315
mp01502
-0001
Totalt24239266

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Umgänge

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L202, 2004/05:L293 yrkande 2 och 2004/05:L369 yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (fp)

6. Talerätt i mål om umgänge

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L293 yrkande 8 och 2004/05:L328.

Reservation 5 (fp)

7. Underhållsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L293 yrkande 11 och 2004/05:Sf364 yrkandena 2-5.

Reservation 6 (fp)

8. Samarbetssamtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L293 yrkande 9 och 2004/05:Sf363 yrkandena 10 och 11.

Reservation 7 (fp)
Reservation 8 (kd)

9. Juridiskt biträde för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L249, 2004/05:L293 yrkande 7, 2004/05:L303 och 2004/05:L377.

Reservation 9 (fp, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (fp, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m46009
c17005
fp04107
kd230010
v02405
mp01502
-0001
Totalt20380066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Barns rätt att komma till tals

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L263.

11. Åtgärder för att undvika tvister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L293 yrkande 6.

Reservation 10 (fp)

12. Utredningen i vårdnadsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L327.

13. Könsneutrala författningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L227.

Reservation 11 (fp, v)

14. Förmyndare och god man m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L211, 2004/05:L344, 2004/05:L356, 2004/05:L361 yrkandena 1-3, 2004/05:L376, 2004/05:L391 och 2004/05:L392.

Reservation 12 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160028
m45109
c01705
fp42006
kd230010
v24005
mp14012
-0001
Totalt26418166

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Skuldsatta barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L215, 2004/05:L277 yrkande 5, 2004/05:L343, 2004/05:L349, 2004/05:L366 och 2004/05:L378.

16. Underårigas möjligheter att driva rörelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L280.

17. Myndighetsåldern

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L319.

18. Talerätt i mål om hävande av faderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L205, 2004/05:L293 yrkande 12 och 2004/05:L350.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m04609
c01705
fp04206
kd023010
v24005
mp8603
-0001
Totalt149134066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Utredningar om faderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L223.

Reservation 14 (v)

20. Adoption

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L230, 2004/05:L293 yrkande 13, 2004/05:L300 yrkande 1 och 2004/05:L334.

Reservation 15 (m)
Reservation 16 (fp)
Reservation 17 (v)
Reservation 18 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m00469
c00175
fp00426
kd230010
v02405
mp01412
-0001
Totalt1403810665

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Assisterad befruktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L234, 2004/05:L266 yrkandena 1-7, 2004/05:L295 yrkande 4, 2004/05:L300 yrkande 2, 2004/05:L320, 2004/05:L362 yrkande 1, 2004/05:U257 yrkande 21, 2004/05:So521 yrkande 1 och 2004/05:So604 yrkande 4.

Reservation 19 (m, c, fp)
Reservation 20 (v)
Reservation 21 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m10459
c00175
fp00426
kd801510
v02405
mp01412
-0001
Totalt1263812065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m00469
c00175
fp70356
kd022110
v20225
mp20132
-0001
Totalt1282213465

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag