Avvittringen i Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker

BoUs betänkande 1989/90:BoU12

Beslutat: 25 april 1990

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1990-04-05
Betänkande 1989/90:BoU12

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1990-04-25