Avveckling av militärdistriktsorganisationen

Försvarsutskottets betänkande 2005/06:FöU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 november 2005

Beslut

Nedläggning av militärdistrikt (FöU2)

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att lägga ned Södra militärdistriktsstaben i Göteborg, Mellersta militärdistriktsstaben i Strängnäs och Norra militärdistriktsstaben i Boden den 31 december 2005. Nedläggningen är en del av omställningen av det svenska försvaret (se 2004/05:FöU5 ).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen, avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-10-18
Justering: 2005-10-25
Betänkande publicerat: 2011-06-16
Trycklov: 2005-10-28
Reservationer 1
Betänkande 2005/06:FöU2

Nedläggning av militärdistrikt (FöU2)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag om att lägga ned Södra militärdistriktsstaben i Göteborg, Mellersta militärdistriktsstaben i Strängnäs och Norra militärdistriktsstaben i Boden den 31 december 2005. Nedläggningen är en del av omställningen av det svenska försvaret (se 2004/05:FöU5).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-11-16
4

Beslut

Beslut: 2005-11-16
1 förslagspunkt, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avveckling av militärdistriktsorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:160 och avslår motionerna 2005/06:Fö1 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Fö238 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m043012
c01606
fp04008
kd03003
v21007
mp14003
-1001
Totalt160129060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag