Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna

Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 2009

Beslut

Skatteavtal med Caymanöarna (SkU14)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden. Riksdagen godkände även ett avtal om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap och ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-03
Justering: 2009-11-10
Betänkande publicerat: 2009-11-11
Trycklov: 2009-11-11
Betänkande 2009/10:SkU14

Skatteavtal med Caymanöarna (SkU14)

Riksdagen ska godkänna ett avtal mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden. Riksdagen ska även godkänna ett avtal om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap och ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-18
4

Beslut

Beslut: 2009-11-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
dels godkänner
1. avtalet mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden,
2. avtalet mellan Sverige och Caymanöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap,
3. avtalet mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,
dels antar regeringens förslag till
4. lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden,
5. lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap,
6. lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:19 punkterna 1-6.