Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen, m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU6

Reglerna för a-kassa ändras (AU6)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Vissa regler i arbetslöshetsförsäkringen ändras den 1 september 2013:

  • De allmänna villkoren för rätt till arbetslöshetsersättning ändras. Endast sådana krav som måste vara uppfyllda redan vid inskrivningen ska i fortsättningen ingå i de allmänna villkoren. Krav på hur personer sköter sitt arbetssökande flyttas till åtgärdsreglerna.
  • Reglerna för åtgärder, sanktioner, ändras. Åtgärdsgrunderna blir fler, men åtgärderna blir mildare än i dag. Det ska finnas tre typer av förseelser av olika allvarlig grad: att missköta sitt arbetssökande, att förlänga sin tid i arbetslöshet respektive att orsaka sin arbetslöshet. Upprepade förseelser av samma typ ska leda till avstängning från ersättning i allt längre perioder. Åtgärden nedsättning av ersättning avskaffas.
  • A-kassorna får utökade möjligheter att hålla inne ersättning under tiden som de utreder rätten till ersättning.
  • Den som ansöker om ersättning ska intyga att de uppgifter som man lämnar är riktiga och meddela a-kassan om förhållandena ändras.
  • Både den som lämnat oriktiga uppgifter och den som har låtit bli att anmäla ändrade förhållanden som har betydelse för rätten till ersättning ska kunna uteslutas ur a-kassan eller förlora rätten till ersättning. En sådan person kommer också att kunna straffas enligt regler i brottsbalken och bidragsbrottslagen.
  • Reglerna för a-kassornas återbetalning av statsbidrag görs mer enhetliga.
  • Alla så kallade känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen ska få behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas, om de har lämnats i ett ärende.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag och nej till motförslag från Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Riksdagen sa samtidigt nej till ett antal motioner om arbetslöshetsförsäkringen från allmänna motionstiden 2012.

Datum för beslutet: 13 mars 2013
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2012/13:AU6 (pdf, 1 MB)
Sammanfattning

I detta ärende behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens proposition 2012/13:12 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m., två motioner väckta med anledning av propositionen och ett yrkande som har väckts under utskottsbehandlingen. I betänkandet behandlas också 43 motionsyrkanden om arbetslöshetsförsäkringen från den allmänna motionstiden 2012.

I propositionen föreslår regeringen ändringar och förtydliganden i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 september 2013.

Utskottet välkomnar regeringens förslag om bl.a. effektivare åtgärder och regler om uteslutning och frånkännande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

23 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-31
Justering: 2013-02-21
Betänkande publicerat: 2013-02-25
Trycklov: 2013-02-25
Reservationer 16
Betänkande 2012/13:AU6
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-07
4

Beslut

Beslut: 2013-03-13
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar