Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin

Finansutskottets betänkande 1992/93:FiU1

Beslutat: 16 december 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

61 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1992-11-26
Justering: 1992-12-03
Betänkande 1992/93:FiU1

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1992-12-16
4

Beslut

Beslut: 1992-12-16

Protokoll med beslut