Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB

Näringsutskottets betänkande 2018/19:NU9

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 3 april 2019

Nästa händelse: Beredning 26 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat