Arbetsrätt

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU9

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 8 mars 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

57 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-08
Justering: 2018-04-17
Trycklov: 2018-04-20
Betänkande 2017/18:AU9
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer