Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Arbetsmiljö

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU5

Riksdagen gav regeringen fem uppdrag om arbetsmiljö (AU5)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen gjorde fem tillkännagivanden till regeringen om arbetsmiljö:

  • Regeringen bör ta initiativ till att i dialog med arbetsmarknadens parter utforma en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.
  • Regeringen bör satsa mer på forskning, utbildning och tillsyn för att minimera arbetsrelaterade dödsfall.
  • Regeringen bör ta initiativ till att alla tillbud och olyckor som sker på arbetsmarknaden ska rapporteras till Arbetsmiljöverket och att myndigheten ska vara skyldig att registrera dessa. Ett aktuellt och växande problem är det stora mörkertal som antas finnas när det gäller arbetsskador som drabbar utländsk arbetskraft som tillfälligtvis arbetar i Sverige och som inte anmäls eller registreras.
  • Regeringen bör återkomma med förslag om hur mobbning och trakasserier i arbetslivet ska minska.
  • Regeringen bör tillsätta en utredning om hur arbetslivsforskningen kan samlas och stärkas. Riksdagen anser att regeringens forskningspolitik inte säkerställer att det bedrivs tillräcklig forskning om arbetslivet.

Ställningstagandena gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Riksdagen sa nej till övriga motioner om arbetsmiljö från allmänna motionstiden 2013.

Datum för beslutet: 26 mars 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att regeringen bör ta initiativ till att i dialog med arbetsmarknadens parter utforma en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet. Bifall till motion 2013/14:A202 yrkande 8. Tillkännagivande om att regeringen måste satsa mer på forskning, utbildning och tillsyn i syfte att minimera arbetsrelaterade dödsfall. Bifall till motion 2013/14:A202 yrkande 9. Tillkännagivande om att regeringen bör ta initiativ till att alla tillbud och olyckor som sker på svensk arbetsmarknad ska rapporteras till Arbetsmiljöverket och att myndigheten ska vara skyldig att registrera dessa. Bifall till motion 2013/14:A202 yrkande 10. Tillkännagivande om att regeringen bör återkomma med förslag om hur mobbning och trakasserier i arbetslivet ska minska. Bifall till motion 2013/14:A409 yrkande 34. Tillkännagivande om att regeringen bör tillsätta en utredning om hur arbetslivsforskningen kan samlas och stärkas. Bifall till motionerna 2013/14:Ub570 yrkande 31, 2013/14:A202 yrkande 21, 2013/14:A307 och 2013/14:A409 yrkande 30. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:AU5 (pdf, 343 kB)
Sammanfattning

I detta ärende behandlar arbetsmarknadsutskottet 50 motionsyrkanden om arbetsmiljöfrågor från den allmänna motionstiden 2013. Yrkandena rör bl.a. frågor om arbetsgivarens ansvar för förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabilitering och för företagshälsovård, skador och olycksfall i arbetet, kvinnors arbetsmiljö och arbetsmiljöforskning.

Utskottets utgångspunkt är att förhållandena i arbetslivet ska vara sådana att alla människor som kan arbeta ska få möjlighet att göra det utifrån sina egna förutsättningar. Ett fungerande arbetsmiljöarbete på alla arbetsplatser är en viktig förutsättning för att nå detta mål. Det är även en förutsättning för att fler ska få möjlighet att träda in på arbetsmarknaden och färre slås ut. Ett väl utvecklat arbetsmiljöarbete och kunskap om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

32 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-02-20
Justering: 2014-03-13
Betänkande publicerat: 2014-03-13
Trycklov: 2014-03-13
Reservationer 18
Betänkande 2013/14:AU5
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-20
4

Beslut

Beslut: 2014-03-26
18 förslagspunkter, 14 acklamationer, 4 voteringar