Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014/15:AU5

Även unga under 20 år bör kunna få starta-eget-bidrag (AU5)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen uppmanade regeringen att arbeta för att unga under 20 år ska kunna få bidrag för att starta eget företag. Enligt arbetsmarknadsutskottet, som förberett ärendet, är ett eget företag för många unga en väg in på arbetsmarknaden. Genom att starta eget företag skulle dessa ungdomar enligt utskottet inte bara skapa jobb åt sig själva utan också åt andra. Därför bör även unga under 20 år få möjlighet att få stöd till start av näringsverksamhet.

Datum för beslutet: 25 mars 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkande att riksdagen tillkännager att regeringen bör vidta nödvändiga åtgärder för att även unga under 20 år ska få möjlighet att ta del av stöd till start av näringsverksamhet (s.k. starta eget-bidrag). Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:AU5 (pdf, 516 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar

arbetsmarknadsutskottet

57 motionsyrkanden om arbetsmarknads­politiska frågor från den allmänna motionstiden 2014.
Motionsyrkandena handlar bl.a. om

sysselsättningsmål, Arbets­­förmedlingens organisation och verksamhet, insatser mot ungdoms­arbets­lösheten, sociala företag och arbetsmarknaden för personer med funktions­nedsättning. I de motionsyrkanden som handlar om Arbets­­förmedlingens organisation och verksamhet lämnas förslag om exempelvis konkurrens­utsättning av myndighetens arbetsförmedlingsverksamhet.

Utskottet föreslår ett tillkännagivande om att regeringen bör vidta nödvändiga åtgärder för att även unga under 20 år ska få möjlighet att ta del av stöd till start av näringsverksamhet (s.k. starta-eget-bidrag). Utskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

41 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-02-12
Justering: 2015-03-12
Trycklov: 2015-03-13
Reservationer 11
Betänkande 2014/15:AU5
3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-18
Debatt i kammaren: 2015-03-19
4

Beslut

Beslut: 2015-03-25
11 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar