Arbetslöshetsersättning m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1992/93:AU20

Beslutat: 8 juni 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan