Användning av PKU-biobanken för identifiering avavlidna med anledning av naturkatastrofen iSydostasien

Socialutskottets betänkande 2004/05:SOU14

Beslutat: 8 januari 2005

Beslut

PKU-registret får användas för att identifiera offren för katastrofen i Asien (SoU14)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

PKU-registret får användas för att identifiera offren för naturkatastrofen i Asien. Riksdagsbeslutet är en ändring av biobankslagen. Det innebär att vid olyckor eller andra händelser där ett stort antal människor avlidit får vävnadsprover ur PKU-registret användas för identifiering. Lagändringen kommer att vara tidsbegränsad och gälla till sista juni 2006. PKU-registret är en samling av blodprover från nyfödda. I registret finns personer födda från mitten av 1970-talet och framåt. Riksdagen anser att alla tillgängliga resurser och möjligheter måste användas för att underlätta identifieringen av katastrofens offer.

Beslutat: 8 januari 2005
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag
Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets förslag till lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-01-07
Justering: 2005-01-07
Betänkande publicerat: 2005-01-10
Trycklov: 2005-01-10
Betänkande 2004/05:SOU14

PKU-registret får användas för att identifiera offren för katastrofen i Asien (SoU14)

PKU-registret får användas för att identifiera offren för naturkatastrofen i Asien. Beslutet är en ändring av biobankslagen. Det innebär att vid olyckor eller andra händelser där ett stort antal människor avlidit får vävnadsprover ur PKU-registret användas för identifiering. Lagändringen kommer att vara tidsbegränsad och gälla till sista juni 2006. PKU-registret är en samling av blodprover från nyfödda. I registret finns personer födda från mitten av 1970-talet och framåt. Socialutskottet skriver i sitt underlag att alla tillgängliga resurser och möjligheter måste användas för att underlätta identifieringen av katastrofens offer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-01-08
4

Beslut

Beslut: 2005-01-08
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. PKU-registret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.