Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Ansvar och engagemang – en nationell strategi mot terrorism

Justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU21

Uppdaterad nationell strategi mot terrorism (JuU21)

Regeringen har efter flera händelser i vår omvärld, som självmordsbombningen i Stockholm och terroristattentaten i Norge, uppdaterat den nationella strategin mot terrorism. Strategin innehåller målsättningar och åtgärder för att förebygga uppkomsten av terrorism, förhindra terroristattentat och förbereda för det fall ett attentat inträffar.

En utgångspunkt för regeringens arbete mot terrorism är att den endast kan bekämpas effektivt med medel och för ändamål som hör hemma i ett öppet, demokratiskt och rättssäkerhet samhälle. Internationell rätt, inklusive mänskliga rättigheter, ska respekteras nationellt och internationellt. Demokratin ska skyddas utan att skada de värden som ska försvaras.

Regeringen har redovisat strategin i en skrivelse till riksdagen. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Datum för beslutet: 2 maj 2012
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2011/12:JuU21 (pdf, 215 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens skrivelse 2011/12:73 Ansvar och engagemang – en nationell strategi mot terrorism. I betänkandet behandlas också två följdmotioner samt fem motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2011.

I skrivelsen redovisar regeringen en nationell strategi för att förebygga uppkomsten av terrorism, förhindra terroristattentat och förbereda för det fall ett terroristattentat ändå inträffar. Skatteutskottet har lämnat yttrande till justitieutskottet.

Justitieutskottet föreslår att skrivelsen läggs till handlingarna och avstyrker samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet finns elva reservationer.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Definitionen av terrorism

Riksdagen avslår motion

2011/12:Ju333 av Maria Ferm m.fl. (MP)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-03-20
Justering: 2012-04-19
Betänkande publicerat: 2012-04-20
Trycklov: 2012-04-20
Reservationer 11
Betänkande 2011/12:JuU21
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-02
4

Beslut

Beslut: 2012-05-02
12 förslagspunkter, 7 acklamationer, 5 voteringar