Anslag till utveckling av skolväsendet, m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1991/92:UbU9

Beslutat: 8 april 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1992-03-12
Betänkande 1991/92:UbU9

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1992-04-08
4

Beslut

Beslut: 1992-04-08

Protokoll med beslut