angående hets mot folkgrupp (prop. 1981/82:58)

Konstitutionsutskottets betänkande 1981/82:KU24

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut