Ändringar i Schengenkonventionen m.m.

Justitieutskottets betänkande 2002/03:JUU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2003

Beslut

Ändringar i Schengenkonventionen (JuU18)

Riksdagen godkände ändringar i Schengenkonventionen. Ändringarna innebär att en person som inte är misstänkt för brott i vissa fall ska kunna bli föremål för gränsöverskridande polisövervakning. Detta ska gälla om det är nödvändigt för en pågående brottsutredning och det finns starka skäl att anta att åtgärden kan medverka till att identifiera eller spåra en misstänkt gärningsman. En misstänkt gärningsman kan i vissa brådskande fall bli föremål för gränsöverskridande övervakning utan att den berörda staten på förhand godkänt det. Listan över de brott för vilka detta gäller utvidgas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-05-08
Justering: 2003-05-27
Betänkande publicerat: 2003-05-28
Trycklov: 2003-05-28
Reservationer 1
Betänkande 2002/03:JUU18

Ändringar i Schengenkonventionen (JuU18)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner ändringar i Schengenkonventionen. Ändringarna innebär att en person som inte är misstänkt för brott i vissa fall ska kunna bli föremål för gränsöverskridande polisövervakning. Detta ska gälla om det är nödvändigt för en pågående brottsutredning och det finns starka skäl att anta att åtgärden kan medverka till att identifiera eller spåra en misstänkt gärningsman. En misstänkt gärningsman kan i vissa brådskande fall bli föremål för gränsöverskridande övervakning utan att den berörda staten på förhand godkänt det. Listan över de brott för vilka detta gäller utvidgas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-06-05
4

Beslut

Beslut: 2003-06-05
1 förslagspunkt, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av ändring i Schengenkonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:66 och avslår motion 2002/03:Ju10.

Reservation 1 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m450010
c14026
fp340014
kd25008
v25005
mp01304
-0000
Totalt25813276

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag