Ändringar i djurskyddslagen

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2014

Beslut

Förbud mot sexuella handlingar med djur (MJU14)

Sexuella handlingar med djur förbjuds den 1 april 2014. Straffet ska vara böter eller fängelse i högst två år. Den som bryter mot förbudet kan också förbjudas att ha djur. Djuret eller djuren kan dessutom omhändertas. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-01-28
Justering: 2014-02-06
Betänkande publicerat: 2014-02-10
Trycklov: 2014-02-10
Reservationer 14
Betänkande 2013/14:MJU14

Förbud mot sexuella handlingar med djur (MJU14)

Sexuella handlingar med djur förbjuds den 1 april 2014. Straffet ska vara böter eller fängelse i högst två år. Den som bryter mot förbudet kan också förbjudas att ha djur. Djuret eller djuren kan dessutom omhändertas. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-02-19
4

Beslut

Beslut: 2014-02-20
14 förslagspunkter, 12 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 februari 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i djurskyddslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:41.

2. Förbudets placering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ6 av Josef Fransson (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M970010
MP17008
FP17007
C17006
SD01901
V19000
KD17002
Totalt27919051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Definitionen av djurförsök

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ485 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 5 i denna del.

4. Kompetenscentrum för 3R-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ5 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1,
2013/14:MJ374 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 6 i denna del,
2013/14:MJ393 av Elin Lundgren (S),
2013/14:MJ483 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 6,
2013/14:MJ485 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 5 i denna del och
2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 27.

Reservation 2 (V)

5. Ytterligare resurser för 3R-arbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ7 av Helena Leander och Kew Nordqvist (båda MP) yrkande 1 i denna del.

Reservation 3 (MP)

6. Myndigheters samordning på 3R-området

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ374 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 6 i denna del,
2013/14:MJ394 av Elin Lundgren (S) och
2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 28.

Reservation 4 (MP, V)

7. Djurförsök inom utbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 29.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP01708
FP17007
C17006
SD19001
V01900
KD17002
Totalt167132050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Forskningsstöd för utveckling av alternativa metoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ7 av Helena Leander och Kew Nordqvist (båda MP) yrkande 1 i denna del och
2013/14:MJ374 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 6 i denna del.

Reservation 6 (MP)
Reservation 7 (V)

9. Den djurförsöksetiska prövningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ5 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2 och
2013/14:MJ7 av Helena Leander och Kew Nordqvist (båda MP) yrkande 3.

Reservation 8 (MP)
Reservation 9 (V)

10. Veterinärmedicinsk kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ5 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 3 och
2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 32 i denna del.

Reservation 10 (MP, V)

11. Handläggare för de djurförsöksetiska nämnderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ7 av Helena Leander och Kew Nordqvist (båda MP) yrkande 2 och
2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 32 i denna del.

Reservation 11 (MP, V)

12. Rätt att överklaga beslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 32 i denna del.

Reservation 12 (MP, V)

13. Veterinärers befogenhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 31.

Reservation 13 (MP, V)

14. Djurtester av rengöringsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 30.

Reservation 14 (MP, V)