Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Ändringar i djurskyddslagen

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU14

Förbud mot sexuella handlingar med djur (MJU14)

Sexuella handlingar med djur förbjuds den 1 april 2014. Straffet ska vara böter eller fängelse i högst två år. Den som bryter mot förbudet kan också förbjudas att ha djur. Djuret eller djuren kan dessutom omhändertas. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Datum för beslutet: 20 februari 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:MJU14 (pdf, 306 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:41 Ändringar i djurskyddslagen och tre följdmotioner med sammanlagt 9 yrkanden samt 17 yrkanden från den allmänna motionstiden 2013.

Regeringen föreslår att det införs ett förbud i djurskyddslagen (1988:534) mot att genomföra sexuella handlingar med djur. Förbudet straffbeläggs i en ny bestämmelse i djurskyddslagen. För att kunna straffas ska enligt förslaget brottet ha begåtts uppsåtligen. Straffet föreslås bli böter eller fängelse i högst två år. Överträdelser av förbudet ska kunna leda till djurförbud eller till att den berörda länsstyrelsen omhändertar djuret eller djuren. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2014.

I propositionen gör regeringen vidare bedömningar i vissa frågor om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

9 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-01-28
Justering: 2014-02-06
Betänkande publicerat: 2014-02-10
Trycklov: 2014-02-10
Reservationer 14
Betänkande 2013/14:MJU14
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-02-19
4

Beslut

Beslut: 2014-02-20
14 förslagspunkter, 12 acklamationer, 2 voteringar