Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika

Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 november 2010

Beslut

Ändring i skatteavtalet med Sydafrika (SkU9)

Riksdagen godkände en ändring i skatteavtalet med Sydafrika. Ändringen görs för att Sydafrika tänker införa en beskattning av utdelningar i ägarledet och därför vill ha utökade möjligheter att ta ut källskatt på utdelningar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-11
Justering: 2010-11-11
Betänkande publicerat: 2010-11-11
Trycklov: 2010-11-11
Betänkande 2010/11:SkU9

Ändring i skatteavtalet med Sydafrika (SkU9)

Riksdagen ska godkänna en ändring i skatteavtalet med Sydafrika. Ändringen görs för att Sydafrika tänker införa en beskattning av utdelningar i ägarledet och därför vill ha utökade möjligheter att ta ut källskatt på utdelningar. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-11-17
4

Beslut

Beslut: 2010-11-17
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1. godkänner protokollet undertecknat den 7 juli 2010 om ändring i avtalet mellan Sverige och Sydafrika för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst,
2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:11 punkterna 1 och 2.