Ändring i RFK:s instruktion

Konstitutionsutskottets betänkande 1996/97:KU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 maj 1997

Beslut

Riksdagens förvaltningskontor (KU21)

Riksdagen beslutade om vissa ändringar i instruktionen för Riksdagens förvaltningskontor. Ändringarna gäller institutet offentlig tjänst, Riksdagens EU-upplysning, förvaltningskontorets årsredovisning med mera samt förvaltningskontorets anställningsbeslut.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-04-21
Justering: 1997-04-30
Betänkande 1996/97:KU21

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-05-21
4

Beslut

Beslut: 1997-05-28

Protokoll med beslut