Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Civilutskottets betänkande 2015/16:CU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 januari 2016

Beslut

Tydligare regler om aggressiv marknadsföring (CU11)

Marknadsföringslagen innehåller ett särskilt förbud mot vilseledande och aggressiv marknadsföring. Lagen får nu ett tillägg som förtydligar vilka omständigheter som ska beaktas när en affärsmetod kan antas vara trakasseri, tvång, fysiskt våld eller hot. Svensk lag anpassas därmed till EU:s regler om otillbörliga affärsmetoder.

Riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag om en ändring i marknadsföringslagen. Lagändringen börjar gälla den 1 mars 2016.

Beslutat: 27 januari 2016
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-12-10
Justering: 2016-01-19
Trycklov: 2016-01-20
Betänkande 2015/16:CU11

Tydligare regler om aggressiv marknadsföring (CU11)

Marknadsföringslagen innehåller ett särskilt förbud mot vilseledande och aggressiv marknadsföring. Lagen får nu ett tillägg som förtydligar vilka omständigheter som ska beaktas när en affärsmetod kan antas vara trakasseri, tvång, fysiskt våld eller hot. Svensk lag anpassas därmed till EU:s regler om otillbörliga affärsmetoder.

Civilutskottet ställer sig bakom regeringens förslag om en ändring i marknadsföringslagen. Lagändringen föreslås börja gälla den 1 mars 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-01-26
Debatt i kammaren: 2016-01-27
4

Beslut

Beslut: 2016-01-27
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486).