Ändring i patentlagen – nya medicinska användningsområden

Näringsutskottets betänkande 2010/11:NU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2011

Beslut

Patentlagen ska anpassas när det gäller nya medicinska användningsområden (NU24)

För att det ska gå att ta patent på en uppfinning måste den vara ny. Men det går också att ta patent på nya sätt att använda ett redan känt ämne eller blandningar av flera ämnen för medicinsk behandling eller diagnostisering. Patentlagen ändras så att det här framgår tydligare. Villkoren är desamma som i den europeiska patentkonventionen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-04-28
Justering: 2011-05-10
Betänkande publicerat: 2011-05-11
Trycklov: 2011-05-11
Betänkande 2010/11:NU24

Patentlagen ska anpassas när det gäller nya medicinska användningsområden (NU24)

För att det ska gå att ta patent på en uppfinning måste den vara ny. Men det går också att ta patent på nya sätt att använda ett redan känt ämne eller blandningar av flera ämnen för medicinsk behandling eller diagnostisering. Patentlagen ska ändras så att det här framgår tydligare. Villkoren ska vara desamma som i den europeiska patentkonventionen.

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-05-18
4

Beslut

Beslut: 2011-05-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i patentlagen - nya medicinska användningsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:82.