Ändring i läns- och landstingsindelningen

BoUs betänkande 2000/01:BoU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2001

Beslut

Ökat medborgarinflytande om kommuner vill byta län (BoU13)

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning med syfte att öka medborgarnas inflytande över sådana förändringar i läns- och landstingsindelningen som gäller deras kommun. Bakgrunden är regeringens avslag på Heby kommuns ansökan om att kommunen ska överföras från Västmanlands län till Uppsala län. Ansökan skedde efter en folkomröstning som genomfördes i kommunen i samband med 1998 års allmänna val. Vid omröstningen uttalade sig en majoritet för ett länsbyte.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen med anledning av två motioner ang länstillhörighet för Heby kommun.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-05-08
Justering: 2001-05-31
Trycklov: 2001-10-11
Betänkande 2000/01:BoU13

Ökat medborgarinflytande om kommuner vill byta län (BoU13)

Bostadsutskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning med syfte att öka medborgarnas inflytande över sådana förändringar i läns- och landstingsindelningen som gäller deras kommun. Bakgrunden är regeringens avslag på Heby kommuns ansökan om att kommunen ska överföras från Västmanlands län till Uppsala län. Ansökan skedde efter en folkomröstning som genomfördes i kommunen i samband med 1998 års allmänna val. Vid omröstningen uttalade sig en majoritet för ett länsbyte. Utskottet utgår från att regeringen, om riksdagen ställer sig bakom utskottets förslag, kommer att avgöra indelningsfrågor i enhetlighet med riksdagens ställningstagande, vilket t.ex. bör bli fallet om Heby kommun förnyar sin ansökan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-06-11
4

Beslut

Beslut: 2001-06-12

Protokoll med beslut