Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg

Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 november 2010

Beslut

Ändring i dubbelbeskattningsavtalet med Luxemburg (SkU8)

Riksdagen godkände en ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg. Ändringen innebär bland annat att Skatteverket kan begära upplysningar från till exempel banker i Luxemburg. De nya reglerna ska gälla för beskattningsperioder som börjar den 1 januari 2010 eller senare.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-11
Justering: 2010-11-11
Betänkande publicerat: 2010-11-11
Trycklov: 2010-11-11
Betänkande 2010/11:SkU8

Ändring i dubbelbeskattningsavtalet med Luxemburg (SkU8)

Riksdagen ska godkänna en ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg. Ändringen innebär bland annat att Skatteverket kan begära upplysningar från till exempel banker i Luxemburg. De nya reglerna ska gälla för beskattningsperioder som börjar den 1 januari 2010 eller senare. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-11-17
4

Beslut

Beslut: 2010-11-17
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1. godkänner protokollet undertecknat den 7 september 2010 om ändring i avtalet mellan Konungariket Sverige och Storhertigdömet Luxemburg för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, tillsammans med den skriftväxling som utgör en del av avtalet,
2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:10 punkterna 1 och 2.