Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Österrike

Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU40

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2010

Beslut

Ändringar i skatteavtal med Österrike (SkU40)

Riksdagen har beslutat om ändringar i dubbelskatteavtalet mellan Sverige och Österrike. Möjligheterna till informationsutbyte i skatteärenden ska utökas. Bland annat ska Skatteverket kunna få ut mer information från banker och finansinstitut i Österrike. Grundtanken med ett dubbelskatteavtal är ingen ska behöva betala skatt i två länder för inkomster eller förmögenheter. De nya bestämmelserna ska gälla beskattningsperioder från den 1 januari 2010 eller senare.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-13
Justering: 2010-04-13
Betänkande publicerat: 2010-04-20
Trycklov: 2010-04-20
Betänkande 2009/10:SkU40

Ändringar i skatteavtal med Österrike (SkU40)

Regeringen vill göra ändringar i dubbelskatteavtalet mellan Sverige och Österrike. Möjligheterna till informationsutbyte i skatteärenden ska utökas. Bland annat ska Skatteverket kunna få ut mer information från banker och finansinstitut i Österrike.

Grundtanken med ett dubbelskatteavtal är ingen ska behöva betala skatt i två länder för inkomster eller förmögenheter.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

De nya bestämmelserna ska gälla beskattningsperioder från den 1 januari 2010 eller senare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-04-28
4

Beslut

Beslut: 2010-04-28
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Österrike

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1. godkänner protokollet undertecknat den 17 december 2009 om ändring i avtalet mellan Konungariket Sverige och Republiken Österrike för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet,
2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:127 punkterna 1 och 2.