Amalgam m.m.

Socialutskottets betänkande 1994/95:SoU20

Beslutat: 27 april 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1995-04-04
Justering: 1995-03-28
Betänkande 1994/95:SoU20

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-04-26
4

Beslut

Beslut: 1995-04-27

Protokoll med beslut