Allmänna helgdagar m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU28

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 30 maj 2018

Nästa händelse: Bordläggning 29 maj 2018

Utskottets förslag

Ordensväsendet och antalet allmänna flaggdagar borde ses över (KU28)

Efter valet 2018 borde en parlamentarisk kommitté, med representanter från de olika riksdagspartierna, utses och sätta igång ett arbete med att se över bland annat ordensväsendet och antalet allmänna flaggdagar. Det tycker konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen riktar fyra uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Att låta kommittén se över det offentliga belöningssystemet med fokus på bland ordensväsendet och regeringens belöningar.
  • Att låta kommittén se över de allmänna flaggdagarna i Sverige med utgångspunkt att antalet flaggdagar minskas vid nästa tronskifte.
  • Att låta kommittén se över utformningen av riksdagens ekonomiska anslag till hovet, alltså organisationen runt kungen och det svenska kungahuset.
  • Att regeringen borde överväga möjligheten att besluta om en tillfällig allmän flaggdag den 17 december 2018 med anledning av att det då är 100 år sedan riksdagen fattade det principiella beslutet att införa allmän och lika rösträtt.

Förslagen om tillkännagivande kommer från ett så kallat utskottsinitiativ och från en motion. Ett utskottsinitiativ betyder att förslagen har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-19
Justering: 2018-05-24
Trycklov: 2018-05-25
Reservationer 5
Betänkande 2017/18:KU28

Ordensväsendet och antalet allmänna flaggdagar borde ses över (KU28)

Efter valet 2018 borde en parlamentarisk kommitté, med representanter från de olika riksdagspartierna, utses och sätta igång ett arbete med att se över bland annat ordensväsendet och antalet allmänna flaggdagar. Det tycker konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen riktar fyra uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Att låta kommittén se över det offentliga belöningssystemet med fokus på bland ordensväsendet och regeringens belöningar.
  • Att låta kommittén se över de allmänna flaggdagarna i Sverige med utgångspunkt att antalet flaggdagar minskas vid nästa tronskifte.
  • Att låta kommittén se över utformningen av riksdagens ekonomiska anslag till hovet, alltså organisationen runt kungen och det svenska kungahuset.
  • Att regeringen borde överväga möjligheten att besluta om en tillfällig allmän flaggdag den 17 december 2018 med anledning av att det då är 100 år sedan riksdagen fattade det principiella beslutet att införa allmän och lika rösträtt.

Förslagen om tillkännagivande kommer från ett så kallat utskottsinitiativ och från en motion. Ett utskottsinitiativ betyder att förslagen har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Förslagspunkter

1. Översyn av det offentliga belöningssystemet

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av det offentliga belöningssystemet och tillkännager det för regeringen.


Reservation 1 (V)

2. Översyn av de allmänna flaggdagarna

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av de allmänna flaggdagarna och tillkännager det för regeringen.


3. Utformningen av riksdagens anslag till hovet

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om överväganden om utformningen av riksdagens anslag till hovet och tillkännager det för regeringen.


4. Offentliga belöningssystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 15,

2017/18:2094 av Björn Söder (SD),

2017/18:2107 av Carl Schlyter (MP),

2017/18:2835 av Annicka Engblom (M) och

2017/18:3860 av Jan Björklund m.fl. (L).

5. Flaggdag med anledning av demokratins genombrott

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en tillfällig flaggdag med anledning av demokratins genombrott och tillkännager det för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2017/18:1467 av Yasmine Larsson (S).

6. Flagglag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 16.

Reservation 2 (SD)

7. Flaggdagar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1475 av Yasmine Larsson (S).

8. Skånska flaggans officiella status

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2258 av Anette Åkesson m.fl. (M).

9. Flaggningstider

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3782 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkande 2.

10. EU-flaggan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:165 av Jeff Ahl (SD).

11. Sveriges nationalsång

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 18,

2017/18:2036 av Markus Wiechel (SD) yrkande 5 och

2017/18:2782 av Carina Ståhl Herrstedt (SD).

Reservation 3 (SD)

12. Allmänna helgdagar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:504 av Robert Hannah (L),

2017/18:524 av Jeff Ahl (SD) yrkandena 1-3 och

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 5.

Reservation 4 (SD)

13. Nationella symboler

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 17 och

2017/18:2036 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3.

Reservation 5 (SD)

14. Ett civilkuragepris

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2077 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2.

15. Minnet av Harry Nordlund

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1620 av Peter Jeppsson (S).

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-29
Debatt i kammaren: 2018-05-30
4

Beslut

Beslut: 2018-05-30
15 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av det offentliga belöningssystemet

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av det offentliga belöningssystemet och tillkännager det för regeringen.


Reservation 1 (V)

2. Översyn av de allmänna flaggdagarna

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av de allmänna flaggdagarna och tillkännager det för regeringen.


3. Utformningen av riksdagens anslag till hovet

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om överväganden om utformningen av riksdagens anslag till hovet och tillkännager det för regeringen.


4. Offentliga belöningssystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 15,

2017/18:2094 av Björn Söder (SD),

2017/18:2107 av Carl Schlyter (MP),

2017/18:2835 av Annicka Engblom (M) och

2017/18:3860 av Jan Björklund m.fl. (L).

5. Flaggdag med anledning av demokratins genombrott

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en tillfällig flaggdag med anledning av demokratins genombrott och tillkännager det för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2017/18:1467 av Yasmine Larsson (S).

6. Flagglag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 16.

Reservation 2 (SD)

7. Flaggdagar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1475 av Yasmine Larsson (S).

8. Skånska flaggans officiella status

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2258 av Anette Åkesson m.fl. (M).

9. Flaggningstider

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3782 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkande 2.

10. EU-flaggan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:165 av Jeff Ahl (SD).

11. Sveriges nationalsång

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 18,

2017/18:2036 av Markus Wiechel (SD) yrkande 5 och

2017/18:2782 av Carina Ståhl Herrstedt (SD).

Reservation 3 (SD)

12. Allmänna helgdagar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:504 av Robert Hannah (L),

2017/18:524 av Jeff Ahl (SD) yrkandena 1-3 och

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 5.

Reservation 4 (SD)

13. Nationella symboler

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 17 och

2017/18:2036 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3.

Reservation 5 (SD)

14. Ett civilkuragepris

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2077 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2.

15. Minnet av Harry Nordlund

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1620 av Peter Jeppsson (S).