Allmänna helgdagar, symboler m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2000/01:KU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 februari 2001

Beslut

Motioner om allmänna helgdagar och flaggning (KU15)

Riksdagen avslog motioner från den allmänna motionstiden 2000 i frågor som rör bl.a. allmänna helgdagar och flaggning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-01-23
Justering: 2001-02-06
Trycklov: 2001-10-09
Betänkande 2000/01:KU15

Motioner om allmänna helgdagar och flaggning (KU15)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från den allmänna motionstiden 2000 i frågor som rör bl.a. allmänna helgdagar och flaggning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-02-22
4

Beslut

Beslut: 2001-02-22

Protokoll med beslut