Allmänna helgdagar m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU18

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 27 februari 2019

Nästa händelse: Bordläggning 26 februari 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat