Allmänna helgdagar, m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2006

Beslut

Motioner om allmänna helgdagar (KU24)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om allmänna helgdagar. Motionerna handlar om allmänna helgdagar, minnesdagar, ordnar, allmänna flaggdagar, ekonomipriset till Nobels minne och nationalrätt.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-06
Justering: 2006-04-27
Betänkande publicerat: 2006-05-04
Trycklov: 2006-05-03
Reservationer 5
Betänkande 2005/06:KU24

Motioner om allmänna helgdagar (KU24)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om allmänna helgdagar. Motionerna handlar om allmänna helgdagar, minnesdagar, ordnar, allmänna flaggdagar, ekonomipriset till Nobels minne och nationalrätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-11
4

Beslut

Beslut: 2006-05-11
8 förslagspunkter, 7 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 11 maj 2006

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Dispositiva helgdagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K316 och 2005/06:A258 yrkande 19.

Reservation 1 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m440011
c16006
fp320016
kd25008
v21007
mp01403
-1100
Totalt25015084

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Utdelning av Europaflaggan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K252 och 2005/06:K397.

3. Allmänna flaggdagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K400 yrkande 2 och 2005/06:K317.

4. Kungliga allmänna flaggdagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K354.

Reservation 2 (v, mp)

5. Internationella kvinnodagen som allmän flaggdag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K423.

Reservation 3 (v, mp)

6. Nationalrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K378.

7. Ekonomipriset till Alfred Nobels minne

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K312.

8. Motioner behandlade i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

Reservation 4 (m)
Reservation 5 (v)