Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU8

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 26 april 2018

Nästa händelse: Bordläggning 25 april 2018

Utskottets förslag

Regeringen borde verka för att tillåta viss gårdsförsäljning under vissa förutsättningar (SoU8)

De senaste åren har den svenska produktionen av alkoholhaltiga drycker utvecklats i snabb takt och det finns ett stort intresse för närproducerade alkoholdrycker i mindre upplagor. I dag är det endast Systembolaget som får bedriva detaljhandel med alkoholdrycker. Frågan om det även ska vara möjligt att bedriva gårdsförsäljning av alkohol har behandlats tidigare av riksdagen som då sagt nej till förslagen.

Socialutskottet tycker att regeringen borde verka för en lagstiftning som gör det möjligt att bedriva gårdsförsäljning av alkohol i begränsad utsträckning. Det gäller under förutsättning att Systembolagets monopol kan bevaras. Utskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande till regeringen om det.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att socialutskottet behandlade motioner från två allmänna motionstider om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden. Enligt utskottet bör regeringen, under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas, verka för en lagstiftning som möjliggör gårdsförsäljning i begränsad utsträckning. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Ärendets gång

1

Förslag

145 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-06
Justering: 2018-04-12
Trycklov: 2018-04-16
Reservationer 5
Betänkande 2017/18:SoU8

Regeringen borde verka för att tillåta viss gårdsförsäljning under vissa förutsättningar (SoU8)

De senaste åren har den svenska produktionen av alkoholhaltiga drycker utvecklats i snabb takt och det finns ett stort intresse för närproducerade alkoholdrycker i mindre upplagor. I dag är det endast Systembolaget som får bedriva detaljhandel med alkoholdrycker. Frågan om det även ska vara möjligt att bedriva gårdsförsäljning av alkohol har behandlats tidigare av riksdagen som då sagt nej till förslagen.

Socialutskottet tycker att regeringen borde verka för en lagstiftning som gör det möjligt att bedriva gårdsförsäljning av alkohol i begränsad utsträckning. Det gäller under förutsättning att Systembolagets monopol kan bevaras. Utskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande till regeringen om det.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att socialutskottet behandlade motioner från två allmänna motionstider om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Förslagspunkter

1. Nationellt handlingsprogram

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:664 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (V)

2. Skadelindringsprincip

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:656 av Christina Örnebjär (L),

2016/17:2654 av Anders Forsberg (SD),

2017/18:1665 av Rasmus Ling (MP) och

2017/18:3884 av Martin Kinnunen (SD) yrkandena 1 och 2.

3. Förebyggande arbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:664 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 3 och 7.

Reservation 2 (V)

4. Gårdsförsäljning inom ramen för Systembolagets detaljhandelsmonopol

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen, under förutsättning att Systembolagets detaljhandels-monopol kan upprätthållas, bör verka för en lagstiftning som möjliggör gårdsförsäljning i begränsad utsträckning och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 6 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 9 och

bifaller delvis motion

2016/17:825 av Michael Svensson m.fl. (M).

Reservation 3 (S, MP, V)

5. Kommuners alkoholpolitik och serveringstillstånd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1324 av Stefan Nilsson och Jan Lindholm (båda MP) yrkandena 1 och 2,

2017/18:549 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD),

2017/18:1661 av Stefan Nilsson och Jan Lindholm (båda MP) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:2427 av Lorentz Tovatt (MP).

6. Handel med sprutor och kanyler

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1479 av Margareta Larsson (-).

7. Injektionsrum

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:549 av Rasmus Ling (MP) och

2017/18:3058 av Anders Schröder (MP) yrkande 2.

8. Minskat tobaksbruk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:664 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 10 och

2017/18:1657 av Jan Lindholm (MP) yrkande 3.

Reservation 4 (V)

9. Åldersgräns

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1050 av Niclas Malmberg (MP),

2016/17:2333 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) yrkande 3 och

2017/18:2073 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) yrkande 3.

10. Tillståndsplikt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2294 av Thomas Finnborg (M),

2017/18:242 av Solveig Zander (C) yrkande 3 och

2017/18:304 av Thomas Finnborg (M).

Reservation 5 (SD)

11. Övriga frågor om tobak

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2691 av Hans Hoff (S),

2017/18:1697 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2659 av Hans Hoff (S) och

2017/18:2993 av Sofia Fölster (M).

12. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-25
Debatt i kammaren: 2018-04-26
4

Beslut

Beslut: 2018-04-26
12 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nationellt handlingsprogram

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:664 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (V)

2. Skadelindringsprincip

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:656 av Christina Örnebjär (L),

2016/17:2654 av Anders Forsberg (SD),

2017/18:1665 av Rasmus Ling (MP) och

2017/18:3884 av Martin Kinnunen (SD) yrkandena 1 och 2.

3. Förebyggande arbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:664 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 3 och 7.

Reservation 2 (V)

4. Gårdsförsäljning inom ramen för Systembolagets detaljhandelsmonopol

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen, under förutsättning att Systembolagets detaljhandels-monopol kan upprätthållas, bör verka för en lagstiftning som möjliggör gårdsförsäljning i begränsad utsträckning och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 6 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 9 och

bifaller delvis motion

2016/17:825 av Michael Svensson m.fl. (M).

Reservation 3 (S, MP, V)

5. Kommuners alkoholpolitik och serveringstillstånd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1324 av Stefan Nilsson och Jan Lindholm (båda MP) yrkandena 1 och 2,

2017/18:549 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD),

2017/18:1661 av Stefan Nilsson och Jan Lindholm (båda MP) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:2427 av Lorentz Tovatt (MP).

6. Handel med sprutor och kanyler

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1479 av Margareta Larsson (-).

7. Injektionsrum

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:549 av Rasmus Ling (MP) och

2017/18:3058 av Anders Schröder (MP) yrkande 2.

8. Minskat tobaksbruk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:664 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 10 och

2017/18:1657 av Jan Lindholm (MP) yrkande 3.

Reservation 4 (V)

9. Åldersgräns

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1050 av Niclas Malmberg (MP),

2016/17:2333 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) yrkande 3 och

2017/18:2073 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) yrkande 3.

10. Tillståndsplikt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2294 av Thomas Finnborg (M),

2017/18:242 av Solveig Zander (C) yrkande 3 och

2017/18:304 av Thomas Finnborg (M).

Reservation 5 (SD)

11. Övriga frågor om tobak

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2691 av Hans Hoff (S),

2017/18:1697 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2659 av Hans Hoff (S) och

2017/18:2993 av Sofia Fölster (M).

12. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.