Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU8

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse:  

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut