Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

Socialutskottets betänkande 2014/15:SoU6

Regeringen ska skyndsamt se över problemet med nätdroger (SoU6)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Internethandeln med nya preparat som liknar narkotika men ännu inte klassats som det i Sverige, så kallade nätdroger, är ett stort och växande problem. Att ett ämne klassas som narkotika är något som i dag sker genom individuell prövning. Ett annat sätt skulle kunna vara att göra en så kallad generisk klassning eller familjeklassning av narkotika.

Riksdagen uppmanade regeringen att utan dröjsmål låta utreda problemet med nätdroger brett. Det innebär att skyndsamt se över frågan om generisk klassning/familjeklassning av narkotika men också att överväga andra åtgärder. Regeringen ska sedan återkomma till riksdagen med förslag.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor. Motionerna handlar bland annat om förebyggande arbete, Systembolagets verksamhet och sprututbyte. Skälet är att det redan pågår arbete i många frågor som motionerna tar upp.

Datum för beslutet: 8 april 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om att regeringen utan dröjsmål ska låta utreda problemet med nätdroger brett, vilket innebär att skyndsamt se över frågan om generisk klassning/familjeklassning av narkotika men att också överväga andra åtgärder. Därmed tillstyrker utskottet delvis motioner med yrkanden om tillsättande av en utredning om hur familjeklassning av narkotika kan införas. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:SoU6 (pdf, 541 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlas 105 motionsyrkanden om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (ANDT) från den allmänna motionstiden 2014/15.

Motionerna handlar bl.a. om förebyggande arbete, Systembolagets verksamhet, familjeklassning av narkotika och sprututbyte.
Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen utan dröjsmål ska låta utreda problemet med nätdroger brett, vilket innebär att skyndsamt se över frågan om generisk klassning/familjeklassning av narkotika men att också överväga andra åtgärder, och återkomma till riksdagen med förslag. Därmed tillstyrker utskottet delvis motioner med yrkanden om tillsättande av en utredning om hur familjeklassning av narkotika kan införas. I denna del finns en reservation (S, MP, V).
Utskottet avstyrker
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

81 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-02-12
Justering: 2015-03-26
Trycklov: 2015-03-31
Reservationer 7
Betänkande 2014/15:SoU6
3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-07
Debatt i kammaren: 2015-04-08
4

Beslut

Beslut: 2015-04-08
26 förslagspunkter, 21 acklamationer, 5 voteringar