Äldrefrågor

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU14

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 15 februari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

47 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-15
Justering: 2018-03-13
Betänkande 2017/18:SoU14
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer