Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Äldrefrågor

Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU12

Riksdagen vill att regeringen redovisar strategi mot våld mot äldre (SoU12)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Äldre kvinnor och män som utsätts för våld och övergrepp är en mycket utsatt grupp. Det är därför viktigt att öka kunskapen och systematiskt motverka våld, menar riksdagen. Riksdagen välkomnar de initiativ som regeringen har tagit. Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att under 2013 återkomma med en samlad redovisning om vilken strategi man valt för att motverka våld mot äldre. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Folkpartiet och Vänsterpartiet.

Datum för beslutet: 7 mars 2013
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att regeringen under 2013 ska återkomma med en samlad redovisning till riksdagen om vilken strategi man valt för att motverka våld mot äldre. Delvis bifall till motionerna 2012/13:So247 och 2012/13:So487 yrkande 22. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2012/13:SoU12 (pdf, 249 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlas 76 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2011 och 2012 som rör äldrefrågor.

Utskottet ser det som angeläget att frågan om våldsutsatthet och stöd till dem som har utsatts lyfts även i utvecklingen av äldreomsorgen. Utskottet välkomnar därför de initiativ som regeringen har tagit när det gäller äldre personer som en särskilt utsatt grupp i fråga om våldsutsatthet. Med delvis bifall till två motionsyrkanden (FP, V) föreslår utskottet att riksdagen ska tillkännage för regeringen att regeringen under 2013 ska återkomma med en samlad redovisning till riksdagen om vilken strategi man har valt för att motverka våld mot äldre (se s. 30).

Ett antal motionsyrkanden som tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

42 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-31
Justering: 2013-02-21
Betänkande publicerat: 2013-02-27
Trycklov: 2013-02-26
Reservationer 15
Betänkande 2012/13:SoU12
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-06
4

Beslut

Beslut: 2013-03-07
11 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar