Äktenskap, partnerskap och samboende

LUs betänkande 2003/04:LU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2004

Beslut

Utredning om könsneutral äktenskapslagstiftning (LU22)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentariskt sammansatt utredning för att förutsättningslöst utreda frågan om en könsneutral äktenskapslagstiftning. Det har gått drygt 15 år sedan riksdagen första gången sa nej till homosexuella äktenskap. Allmänhetens syn kan ha ändrats under dessa år. Tiden är därför mogen för att utreda frågan på nytt. Riksdagen sade också nej till motioner om äktenskap, partnerskap och samboende. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att riksdagen redan har beslutat om frågorna. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till två motionsyrkanden rörande utredningen om könsneutral äktenskapslagstiftning. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

57 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-03-02
Justering: 2004-04-13
Betänkande publicerat: 2004-04-22
Trycklov: 2004-04-20
Reservationer 19
Betänkande 2003/04:LU22

Utredning om könsneutral äktenskapslagstiftning (LU22)

Lagutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentariskt sammansatt utredning för att förutsättningslöst utreda frågan om en könsneutral äktenskapslagstiftning. Det har gått drygt 15 år sedan riksdagen första gången sa nej till homosexuella äktenskap. Allmänhetens syn kan ha ändrats under dessa år. Tiden är därför

att tiden är mogen för att utreda frågan på nytt. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om äktenskap, partnerskap och samboende. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att riksdagen redan har beslutat om frågorna. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-04-28
4

Beslut

Beslut: 2004-04-29
22 förslagspunkter, 16 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Äktenskap och partnerskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen bör tillkalla en parlamentarisk utredning för att utreda frågan om en könsneutral äktenskapslagstiftning.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen bör tillkalla en parlamentarisk utredning för att utreda frågan om en könsneutral äktenskapslagstiftning.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2002/03:L233 yrkande 2 och 2002/03:L254 yrkande 9 och avslår motionerna 2002/03:L218, 2002/03:L223, 2002/03:L233 yrkande 1, 2002/03:L249 yrkandena 2-5, 2002/03:L254 yrkandena 1-4 och 8, 2002/03:L262, 2002/03:L276, 2002/03:L282, 2002/03:L292 yrkandena 1-3, 2002/03:L299, 2002/03:L316 yrkandena 1 och 2, 2002/03:L318 yrkandena 1-3, 2002/03:L321, 2003/04:K363 yrkande 7, 2003/04:K418 yrkandena 21 och 23, 2003/04:L12 yrkande 6, 2003/04:L212 yrkandena 1 och 2, 2003/04:L245, 2003/04:L254, 2003/04:L261 yrkande 3, 2003/04:L289, 2003/04:L294 yrkandena 1 och 2, 2003/04:L297 yrkande 1, 2003/04:L304, 2003/04:L314, 2003/04:L350 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:So568 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200123
m223912
c15115
fp362010
kd02805
v25005
mp13004
-0000
Totalt211334164

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ersättning till vigsel- och registreringsförrättare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju235 yrkande 2, 2002/03:L216, 2003/04:L210 och 2003/04:L297 yrkande 2.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m043012
c01705
fp137010
kd02805
v24015
mp11204
-0000
Totalt157127164

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Betänketid vid äktenskapsskillnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:L239 yrkande 2.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m430012
c17005
fp380010
kd28005
v02505
mp11105
-0000
Totalt25826065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Överklagande av dom på äktenskapsskillnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:L239 yrkande 1.

5. Utländska medborgares rätt till äktenskapsskillnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:A323 yrkande 6.

6. Åklagares skyldighet att föra talan om äktenskapsskillnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:L256.

7. Hindersprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:L283.

8. Upphävande av sambolagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L331 yrkandena 1 och 2.

9. Förutsättningar för sambolagens tillämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L222 yrkande 1.

Reservation 4 (m, fp, kd)

10. Följdändringar till den nya sambolagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L222 yrkande 2.

Reservation 5 (m, fp)

11. Kvarsittanderätt enligt sambolagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L300 yrkande 6.

12. Översyn av samäganderättslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:L313.

Reservation 6 (m, fp, kd)

13. Jämkning av bodelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju234 yrkande 16, 2002/03:Ju364 yrkande 24, 2003/04:Ju479 yrkande 30 och 2003/04:L300 yrkande 4.

Reservation 7 (c, fp, v)

14. Gemensamma lån vid bodelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:L288 och 2003/04:L262.

Reservation 8 (c, v)

15. Pensionsrättigheter vid bodelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:L289.

16. Nordisk lagharmonisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L300 yrkande 1.

Reservation 9 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m430012
c17005
fp038010
kd28005
v25005
mp13004
-0000
Totalt24738064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Makars egendomsförhållanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L249, 2003/04:L272 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:L300 yrkandena 2 och 3.

Reservation 10 (m, fp)
Reservation 11 (v)

18. Efterlevande makes och särkullbarns arvsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L248 och 2003/04:L300 yrkande 5.

Reservation 12 (m)
Reservation 13 (fp)

19. Boutredningsman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:L298.

20. Ändringar i namnlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:L220, 2002/03:L228, 2002/03:L318 yrkande 8, 2002/03:L324, 2003/04:L232, 2003/04:L236, 2003/04:L288, 2003/04:L300 yrkande 7 och 2003/04:L313.

Reservation 14 (m)
Reservation 15 (fp)
Reservation 16 (v)
Reservation 17 (c)

21. Retroaktiva namnbyten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K365 och 2002/03:L318 yrkande 7.

Reservation 18 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m430012
c17005
fp370110
kd27006
v02505
mp01304
-0000
Totalt24538165

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Könsroller m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:L273 och 2002/03:L318 yrkandena 4 och 5.

Reservation 19 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m430012
c17005
fp371010
kd28005
v02505
mp01214
-0000
Totalt24638164

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag