Bastjänstgöring för läkare

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU5

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 28 november 2018

Nästa händelse: Beredning 25 oktober 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-11
Justering: 2018-11-13
Trycklov: 2018-11-19
Betänkande 2018/19:SoU5
3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-21
Debatt i kammaren: 2018-11-22
4

Beslut

Beslut: 2018-11-28