Riksrevisionens rapport om återkrav av bostadsbidrag

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU9

Planerat beslutsdatum: 21 november 2018

Nästa händelse: Beredning 16 oktober 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-16
Justering: 2018-11-06
Trycklov: 2018-11-09
Betänkande 2018/19:SfU9
3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-14
Debatt i kammaren: 2018-11-15
4

Beslut

Beslut: 2018-11-21