Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn

Näringsutskottets betänkande 2018/19:NU5

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 7 november 2018

Nästa händelse: Justering 25 oktober 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-04
Justering: 2018-10-25
Trycklov: 2018-11-02
Betänkande 2018/19:NU5
3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-06
Debatt i kammaren: 2018-11-07
4

Beslut

Beslut: 2018-11-07